Մրցանակներ

Դիրքը առաջատարների աղյուսակում
Ինտերնետ փաթեթ
1-ին տեղ՝
25 ԳԲ
2-րդ տեղ՝
20 ԳԲ
3-րդ տեղ՝
15 ԳԲ
4-րդ տեղ՝
10 ԳԲ
5-րդ տեղ՝
10 ԳԲ
6-րդ տեղ՝
5 ԳԲ
7-րդ տեղ՝
5 ԳԲ
8-րդ տեղ՝
5 ԳԲ
9-րդ տեղ՝
5 ԳԲ
10-րդ տեղ՝
5 ԳԲ

Ակտիվ բաժանորդները հնարավորություն են ստանում յուրաքանչյուր մրցանակային օր շահելու մրցանակներ` ելնելով վերջնական աղյուսակում իրենց թիմի գրանցած արդյունքներից, ինչպես նշված է վերևում:

Եթե առաջատարների ցուցակում որևէ դիրքի համար կա ոչ ոքի, ապա մասնակիցները տեղափոխվում են հաջորդ տեղ, և բոլոր ոչ ոքի մրցակիցները ստանում են իրենց մրցանակները՝ ելնելով թիմը ձևավորելու ժամանակահատվածից, այսինքն ՝ թիմը առաջինը ընտրող օգտատերը հայտնվում է ամենաբարձր դիրքում, նույնիսկ եթե բոլոր օգտատերերի թիմերը նույն արդյունքն են ունենում:

Օրինակ, եթե երեք օգտագործող ընտրում են միևնույն թիմը և ստանում են հավասար քանակությամբ միավորներ, ապա առաջինը թիմն ընտրած օգտագործողը զբաղեցնում է առաջին տեղը, երկրորդը թիմն ընտրած օգտագործողը՝ երկրորդ տեղը, իսկ երրորդ օգտագործողը՝ երրորդը: Բոլոր երեք օգտագործողները ստանում են ինտերնետ-փաթեթներ, համապատասխանաբար՝ 25 ԳԲ, 20 ԳԲ և 15 ԳԲ: